Başarılı Bir Ambalaj Tasarımı Nasıl Olmalı?

Günümüz piyasasında pek firma aynı ürünü, aynı kalitede üretmekte ve benzer şekillerde pazarlamaktadır. Bu noktada ürünün tasarımı, pazarlanma şekline ciddi katkılarda bulunmakta ve pazardaki rekabette fark yaratabilmektedir.

 

Ürünün piyasada tutunabilmesi, doğru ve etkili bir ambalaj malzemesinin seçimine bağlı olduğu kadar ambalajın tasarımına da bağlıdır. Ürünün yapısına uygun seçilen renklerle, uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmış, cazibeli, güzel görünümlü bir ambalaj, tüketiciyi müspet yönde etkiler.

 

Ambalajda grafik tasarımı, satışa sunulan ürünün tüm özellikleriyle tüketiciye yansıması ve onunla diyalog kurmasını sağlayan önemli bir araçtır. Adeta ürünün dilidir. Bu dilin etkili olması, tanıtımın olumlu sonuçlanmasını sağlar.

Ambalaj tasarımı ürün hakkında bilgi verirken ürününde karakterini yansıtır. Ürün tüketicisine doğrudan lakin ambalajı vasıtası ile seslenebilir. Dolayısı ile ambalaj da bir reklam olarak kabul edilmelidir. Bulunduğu rafın önünden geçen tüketiciye kabın içinde ne olduğunu ve kalitesi ile ilgili mesaj verir. İyi ambalaj iyi tasarım ötesinde bir temel mesaj, tasarım ise bu mesajın iletilmesine destekçi olan bir araçtır.

Ambalaj tasarımı marka etrafında bir bütün oluşturmasına özen gösterilmelidir. Böylelikle  bir müddet sonra ambalaj o markanın bir simgesi hâline gelecektir. Hem marka hem ambalaj ürünün karakteri ile tezat olmamalıdır.

 

Grafik tasarımcı, ambalaj tasarımının sorumluluğunu üstlenen kişidir. Ambalaj tasarımında sadece estetik kaygılar değil firmanın pazarlama politikası ve kültürel gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ürün, tüketiciye sunulduğu zaman bulunduğu yerde her konumda çekici gücünü ve etkisini göstermelidir, anlaşılmalıdır. Satıcı kişiler ürünleri yan yana dizerken her zaman ambalajın geniş yüzeyini tüketicinin görebileceği şekilde yerleştirmeyebilir. Ambalajın yan ve üst yüzeyleri de ürünün tanıtımı açısından önemli bir şeydiR. Her ürün, farklı firmaların ürünleriyle yan yana geldiğinde çekiciliğini koruması gerekir. Bu durum, vitrinde ya da market raflarında olduğu kadar tüketici elinde de ona verdiği güven yönünden önemlidir.

 

Ürün ambalajında, ürünle tasarım öğeleri arasında sağlam bir münasebet kurulmalıdır. Ambalajın rengi, seçilen yazı ve biçimler, bunların düzenlemesi uyumlu olursa görsel etkisi güçlü olur, tüketici belleğinde olumlu imaj yaratır.

Ambalajda renk seçimi, tüketicinin düşüncelerini, duygularını etkilemesi, onu satın almaya yönlendirmesi açısından mühim bir konudur. Renkler, her tasarımda önemli bir etkendir. Değişken olmakla birlikte her rengin psikolojik etkisi farklıdır. farklı kültürlerde, renkler farklı anlamlar taşıyabilir. Yurtdışı pazarlara açılacak olan firma bu çeşitliliğin farkında olmalı ve ambalajını buna uygun şekilde dizayn edilmelidir. Genel olarak sıcak renkler, neşe, canlılık, hareket ve istek etkisi yaratır. Ambalajı daha yakın ve olduğundan büyük gösterir, Soğuk renkler ise dinginlik ve huzur etkisi yaratır. Ambalajı olduğundan küçük gösterir. Ambalaj rengi, ürün yapısına uygun olmalıdır.. Bununla beraber yaratacağı psikolojik tesir de düşünülmelidir. Yüzeylerdeki tek renk ya da bir rengin tonlarının egemenliği görsel etkiyi güçlendirir. Ambalajdaki yazı ve biçimler, zemin rengiyle karışmamalıdır. Bulunması zorunlu yazılar, önem sırasına göre ve ağırlıklı olarak görülebilecek yüzeylerde kullanılmalıdır. Karşılıklı yüzlerde şekil  ve yazılar tekrarlanabilir. Konserve gibi silindir ambalajlarda,belli bir noktadan bakıldığında yalnızca üçte biri görülebilir ve dörtte biri okunabilir durumdadır. Yassı ambalajlarda, alt kısımlar çok önemli olmayan bilgiler yahut tüketiciyi ürünü aldıktan sonra ilgilendirecek konular için kullanılır. Ambalajın üst kısımlarında ürünün markası, firmanın ismi, ayırt edici özellikleri benzeri asıl bilgiler yer alır.

 

Ülkeler arasında tercih edilen ambalajlar içinde farklılıklar bulunmaktadır. Yabancı pazarlara açılmayı düşünen bir firma  bu farklılıkların bilincinde olmalıdır. Bütün dünyada ambalaj, son satış üzerinde etkili en mühim faktörler içinde sayılmaktadır. Dünya üzerinde ambalaj tercihlerinin farklılaşmasından bahsedecek olursak Avrupalı tüketiciler göze çarpan  daha özelleşmiş tercihlere sahiptir. Avrupalılar paketin içindeki ürün hakkında daha çok bilgi edinmek ister. Ürünün içeriği ve kullanım talimatları üzerine kesin bilgilerin bulunmasını ister. Aynı zamanda ambalajların daha dayanıklı olmasını ve ikinci bir kullanım imkanı olan ambalajları tercih eder. Estetik tercihleri daha gelişmiştir. Öte yandan dünyanın başka taraflarındaki tercihler tamamen değişik yapılara bürünebilir. Tüketiciler dayanıklı ambalajlara çok para ödemek istemedikleri için daha hesaplı, uzun ömürlü olmayan ambalajlar tercih edebilir. Genel olarak çok uluslu şirket, uluslararası pazarlarda ambalajını kültürel farklılıklara dayanan bir takım uyarlamalara giderek pazarın dinamiklerini yakalayabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir