AMBALAJ TASARIMINDA POSTMİNİMALİST YAKLAŞIMLAR

Son 20 yıldır süregelen küresel ısınma kaygıları ve hızlı bir biçimde büyüyen kentleşme kargaşası insanlarda doğal olana doğru bir eğilim yaratmıştır. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte sosyal eğilimler de şekillenmekte ve dünyanın bir ucundaki bir trend hızlı bir şekilde yaşadığımız bölgeye de etki edebilmekte.
Başlangıcı 1960’ları bulan minimalizm; günümüz insanları için karmaşıklıktan sıyrılıp sadeliği seçme, yalınlaşma, öze yönelim gibi anlamlar ifade etmektedir. Her geçen gün daha fazla tüketen, daha fazla seçeneği olan, tükettikçe daha fazla seçenek yaratan bir kısır döngü halinde ilerleyen yaşantılarımızda karmaşıklıktan kaçışları ifade etmektedir minimalizm.

“Fakirlik, yoksunluk, eksiklik değildir minimalizm; aksine bilinçli bir tercihtir; zor olanı seçmektir, azla çok yapmaktır.”
                                                                                                                                           Ludwig Mies van der RoheAmbalaj Tasarımı

Postminimalist yaklaşım ise minimalizmden etkilenmiş olan tüm herşey için geçerlidir. Müzik, sanat, mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok konuda sadeliği baz alan bir yaklaşımdır postminimalizm.

“Karmaşık şeylerin güzel olduğunu düşünmek insanların ortak yanlışıdır.” 
                                                                                                    Descartes

Ambalaj Tasarımında Minimalizm
Ambalaj tasarımına başlamadan önce verilmesi gereken kararlar çok önemlidir.
  • Hangi hedef kitleye erişilmesi planlanıyor?
  • Hangi coğrafya’da satışı planlanıyor?
Bu iki sorunun yanıtını belirledikten sonra yapılacak olan tasarımın senaryosunu yazmaya başlayabiliriz.
Ambalaj Tasarımının Senaryosu:
Giriş Bölümü:
Ürünün hedef kitlesi ve kültürel coğrafyası belirlendikten sonra sosyokültürel yapıya uygun bir senaryo yazılabilir. Ambalaj Tasarımında postminimalizm kavramını biraz açmak gerekirse; daha çok ürün, daha çok içeriğin ön planda olması, ürünün ambalajına bakan hedef kitleyi yormayan, sadeliğiyle birlikte dikkati çeken tasarım anlamını çıkarabiliriz.
Ambalaj tasarımı için planlanacak senaryoyu hazırlarken dikkat etmemiz gereken bir başka şey de postminimalizmi hedef kitle, coğrafi konum, ürün ambalajının özellikleri (Cam, Plastik, Torba, Çuval Poşet vd.) iyi bir şekilde oranlandırılıp tasarım aşamasına geçilmelidir.

Akla, hem de saf akla hitabeden sadece saf akıl ile haz alınan bir güzelliktir minimalizm.” 
                                                                                                                                   Kant

 
Gelişme Bölümü:
Kurumsallık ön planda tutularak hazırlanacak tasarımın; varyasyon ve çeşitliliği de göz önünde bulundurularak bir ambalaj tasarımı yapılmalıdır. Aynı ürün farklı çeşitlerde ve farklı ambalajlarda sergilenmesi gerekli ise bu durumda ambalaj tasarımı için hazırladığımız senaryoyu farklı akışlara göre adapte etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu adaptasyon uygulanırken ürünün ambalajının bütünlüğü bozulmamalıdır.
 
Örnek Postminimalist Ambalaj Tasarımı & Varyasyon uygulaması: Gaziantep Ambalaj Tasarımı
Sonuç Bölümü:
Aynı sektörde bulunan birçok markanın ambalaj tasarımları birbirlerine çok benzemektedir. Bu nedenle ambalaj tasarımı yapılacak firmanın öne çıkması için kullanılabilecek bir yöntem olarak postminimalizmi seçebiliriz. Daha yalın tasarım, daha belirgin içerik ve daha çok ürün ön plana alınarak raflarda ambalajın tasarımıyla öne çıkması sağlanabilir. Kimi zaman bu sert ve radikal olarak görülse de aynı rafta bulunan tüm benzerlerinden ayrılarak kendi kulvarında sürükleyici ve belirleyici bir etken marka olarak hedef kitleye ulaştırılması sağlanabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir